PROJEKTY BRANŻOWE…

… czyli wszelakie wytyczne dla wykonawców.

Nasi inwestorzy, w kolejnym etapie, otrzymują dokumentację projektową dla poszczególnych wykonawców, na którą składają się rysunki techniczne zawierające wytyczne oraz detal, potrzebne do wykonania prac wykończeniowo – remontowych. Są one podstawą do wykonania wszelkich prac oraz gwarancją końcowego efektu, zgodnego z zatwierdzonym przez inwestorów projektu koncepcyjnego.

 

Dla przykładu pokazujemy kilka takich rysunków.